DRUŠTVO UPODABLJAJOČIH UMETNIKOV MARIBOR

JAKOPIČEV PAVILJON, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.09.1954 – 1954