16. BIENNALE MLADIH

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
27.06.1991 – 30.09.1991
[katalog]