ATELJE '78. ŠTIPENDISTI LJUBLJANSKE KULTURNE SKUPNOSTI IN KSS

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.06.1978 – 02.07.1978
[zloženka]