DSLU / DRUŠTVO SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.12.1980 – 11.01.1981
[katalog]