VLADIMIR POTOČNIK ST. IN VLADIMIR POTOČNIK ML.

RAZSTAVNI SALON TEHNIŠKE FAKULTETE, MARIBOR, SLOVENIJA
18.05.1998 – 22.06.1998