SLIKARSTVO NA PAPIRJU

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
02.07.1992 – 02.08.1992
[katalog]