6.SLOVENSKI BIENALE MESTA KRANJ. BREZ MEJA

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, KRANJ, SLOVENIJA
22.04.2004