III. [TREĆI] SALON '59

GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI [od 1962 Moderna galerija], REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
31.05.1959 – 01.09.1959
[katalog]