JOŽE TISNIKAR 1928 - 1998 - 2018: SLIKAR SVETLOBE IN SENC. TISNIKARJEVI PORTRETI

ROJSTNA HIŠA JOŽETA TISNIKARJA, MISLINJA, SLOVENIJA
17.05.2018 – 2018