RAZSVETLJENI KOVČEK#5. VZPOREDNE EKONOMIJE / SUITCASE ILLUMINATED#5. PARALLEL ECONOMIES

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
08.05.2007 – 11.05.2007

Prenosi

PARIZ/PARIS, FRANCIJA /FRANCE
24.06.2007 – 2007