PLEČNIKOVA LJUBLJANSKA ŠOLA

GRAD ČESKY KRUMLOV, PRAGA, ČEŠKA /CZECH REPUBLIC
1996 – 1996
[katalog]