CARMELO ZOTTI

PAVILJON POSLOVNEGA CENTRA HIT, NOVA GORICA, SLOVENIJA
23.05.2002 – 25.06.2002