IZLOŽBA UMJETNIKA IZ TRSTA

UMJETNIČKA GALERIJA, DUBROVNIK, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
01.10.1964 – 15.10.1964
[katalog]