DSLU. RAZSTAVA DRUŠTVA SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
17.11.1982 – 10.12.1982
[katalog]