10. BIO / BIENALE INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
08.10.1984 – 26.10.1984
[katalog]