13. MEDNARODNI FESTIVAL RAČUNALNIŠKIH UMETNOSTI. KJER SO RAČUNALNIKI, JE ŽIVLJENJE: O NAPAKI, MOŽNOSTI IN SLUČAJU

GALERIJA MEDIA NOX, MARIBOR, SLOVENIJA
10.05.2007 – 13.05.2007