GEOMETRIJE

MUZEJOT NA SOVREMENATA UMETNOST, SKOPJE, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
27.04.1990 – 18.05.1990
[katalog]

Prenosi

GALERIJA KOPRIVNICA, KOPRIVNICA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
07.09.1990 – 23.09.1990
GALERIJA LIKOVNOG SUSRETA, SUBOTICA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
15.06.1990 – 01.07.1990
MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
03.11.1990 – 1990
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI, BEOGRAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
25.05.1990 – 10.06.1990
UMETNOSTNA GALERIJA, MARIBOR, SLOVENIJA
11.10.1990 – 31.10.1990
UMJETNIČKA GALERIJA BIH, SARAJEVO, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
26.12.1990 – 1991