DER STURM in slovenska historična avantgarda /and slovene historical avant-garde. Vizualni informans

GALERIJA 001, LJUBLJANA, SLOVENIJA
18.05.2011 – 26.06.2011