JUNIJ 82

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
27.05.1982 – 27.06.1982
[katalog]