IZBOR IZ RIBNIŠKE LIKOVNE ZBIRKE

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.08.1992 – 06.09.1992
[katalog]