FEMINISTIČNA UMETNOST V SLOVENIJI / FEMINIST ART IN SLOVENIA

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
18.05.2010 – 20.06.2010