I. MEĐUNARODNA IZLOŽBA ORIGINALNOG CRTEŽA RIJEKA '68 /Ie exposition internationale de dessins originaux

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
14.06.1968 – 31.08.1968
[katalog]
izbor: