ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO. DEL DONACIJE LDS SKLADU ZA IZGRADNJO NOVE PEDIATRIČNE KLINIKE V LJUBLJANI

MESTNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
27.05.1999 – 06.06.1999
[katalog]