NARVIKA BOVCON, VANJA MERVIČ IN ALEŠ VAUPOTIČ. Meritve / Measurements

GALERIJA DLUL (Breg 22), LJUBLJANA, SLOVENIJA
28.05.2015 – 07.06.2015