FINALISTI NAGRADE SKUPINE OHO 2007 / Oho Award Finalists 2007

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
25.05.2007 – 24.06.2007