9. BIENALE MLADIH UMETNKOV IZ EVROPE IN SREDOZEMLJA

RIM/ROMA, ITALIJA /ITALY
29.05.1999 – 22.06.1999
[katalog]