NOVE SMERI V OBLIKOVANJU KRAJINE NA SLOVENSKEM

GALERIJA V MESTNI HIŠI, KRANJ, SLOVENIJA
29.12.1976 – 25.01.1977
[katalog]