OBLIKOVANJE REPUBLIKE. Arhitektura, oblikovanje in fotografija v Sloveniji 1991 - 2011 / DESIGNING THE REPUBLIC

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE, LJUBLJANA, SLOVENIJA
30.06.2011 – 20.11.2011
[katalog]