5. JUGOSLOVANSKI BIENALE MALE PLASTIKE

KC MIŠKO KRANJEC DE GALERIJA, MURSKA SOBOTA, SLOVENIJA
05.06.1981 – 08.08.1981
[katalog]