IKARJEV KROG. Izrana likovna dela ustvarjena na urbanih likovnih kolonijah Milena Lah

VETRINJSKI DVOREC, MARIBOR, SLOVENIJA
01.09.2020 – 29.09.2020