LIKOVNA UMETNOST JUŽNE PRIMORSKE 1920-1990

POKRAJINSKI MUZEJ, KOPER, SLOVENIJA
13.05.1994 – 01.10.1994
[katalog]