DSLU 1965

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
28.11.1965 – 19.12.1965
[katalog]