ARHITEKT V RISBI

GALERIJA ARS, ČEVLJARSKA 2, LJUBLJANA, SLOVENIJA
29.06.1995 – 20.07.1995
[zloženka]