FINALISTI NAGRADE SKUPINE OHO 2008 / OHO AWARD FINALISTS 2008

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
16.05.2008 – 05.06.2008