XIV. JESENJI SALON. UMJETNOST ZA I PROTIV

UMJETNIČKA GALERIJA, BANJA LUKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
24.11.1989 – 07.01.1990
[katalog]