6. BIENNALE AKVARELA JUGOSLAVIJE/BAJ/

GALERIJA VJEKOSLAV KARAS, KARLOVAC, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
24.05.1989 – 17.09.1989
[katalog]

Prenosi

GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI, NOVI SAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
19.10.1989