BOJAN GORENEC, "VEŠ SLIKAR SVOJ DOLG". KORESPONDENCA

GALERIJA GT, LJUBLJANA, SLOVENIJA
30.08.1990 – 02.10.1990