FOTONČINI TRENUTKI / PHOTONIC MOMENTS 2016. VZHODNI PREBLISKI

VETRINJSKI DVOREC, MARIBOR, SLOVENIJA
10.06.2016 – 15.07.2016