PODOBE LJUBLJANSKIH MEŠČANOV

GALERIJA NA MESTNEM TRGU 10, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.02.1992 – 31.05.1992
[katalog]