15. JUGOSLAVENSKI BIENNALE MLADIH 1989

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
22.06.1989 – 1989
[katalog]