VEKOSLAV BOMBAČ. FERDO MAYER

JAKOPIČEV PAVILJON, LJUBLJANA, SLOVENIJA
1959 – 1959
[katalog]