II MEĐUNARODNA IZLOŽBA ORIGINALNOG CRTEŽA RIJEKA '70 /IIe exposition international de dessins originaux

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
27.06.1970 – 31.08.1970
[katalog]
izbor: