LIKOVNI KRITIKI IZBIRAJO. NACA ROJNIK. Zavetišče za male misli IV.

CANKARJEV DOM, LJUBLJANA, SLOVENIJA
07.06.2007 – 24.06.2007