KRITIČNA SOKRIVDA / CRITICAL COMPLICITY / KRITISCHE KOMPLIZENSCHAFT

GALERIJA ŠKUC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
27.01.2011 – 20.02.2011
[zloženka]