XIV.KOLONIJA DIPLOMANTOV ALU

GALERIJA KC I.NAPOTNIK, VELENJE, SLOVENIJA
27.06.2003 – 03.09.2003

Prenosi

LJUBLJANSKI GRAD - PETEROKOTNI STOLP, LJUBLJANA, SLOVENIJA
09.09.2003 – 05.10.2003