23. kolonija Iveta Šubica. NEDELJSKI POGOVOR

SOKOLSKI DOM, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
08.07.2022 – 03.08.2022