DANA KOČICA

RAZST.PAVILJON ZDRAVILIŠČA, ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA
26.08.1994 – 16.09.1994