MITJA BERCE

GALERIJA INSULA, IZOLA, SLOVENIJA
23.10.1992 – 19.11.1992