AJDIČ, LAPAJNE, MARCHEL, MERSAD, SEDEJ ML.

MESTNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
13.07.1965 – 27.07.1965
[katalog]