SKUPINA TRIE (METOD BLEJC, STAŠ KLEINDIENST, SEBASTJAN LEBAN). MIXED MEDIA

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
30.06.2006 – 2006
[katalog]